ZAŠTITA BILJNOG MATERIJALA

Gotovo da nema biljne vrste na kojoj se ne javljaju biljni nametnici. Zaštita bilja bavi se sprečavanjem gubitaka koje na biljnim vrstama nanose bolesti, štetnici i korovi. Teškoće pri izboru brojnih mjera i velikog broja priznatih sredstava za biljnu zaštitu te nužnost njihove stručne primjene zahtijeva specijalistička znanja.

Moderna zaštita bilja postojeće probleme rješava integracijom svih dosadašnjih saznanja, koja uključuju preventivne, mehaničke, kemijske, biološke i druge mjere borbe protiv nametnika, koje će umanjiti gubitke uroda i očuvanja biljnih vrsta, naročito palmi kojima prijeti opasnost od masovnog uništenja, a da što je moguće manje štete nanesu okolišu.

Stoga zaštita bilja ima podjednak značaj u svim granama biljne proizvodnje, u krajobraznim i urbanim prostorima, na industrijskim i sportskim objektima, vodotocima, kanalima i sl.

OSTALE USLUGE

"Nakon trenda gradnje kuća i urbanih villa te njihova luksuznog uređenja i njihovi hrvatski vlasnici počeli su s jednakom pažnjom voditi računa i o zelenim površinama koje ih okružuju, a uljepšavanje svojih vrtova sve češće prepuštaju profesionalcima."MARINA BILOŠ; Tjednik NACIONAL