ŠKOLA IVO MAŠINA

Krajobrazno uređenje Katoličke osnovne škole “Ivo Mašina“ u Zadru.